[Çeviri] 3D Additivist Manifesto

[3D Additivist Manifesto, daha önce Tuhaf Gelecek’in konuğu ve konusu olmuştu. Üzerine okurken ve çalışırken, manifestonun Türkçeye kazandırılmasının da önemli olacağını düşündüm ve geçtiğimiz haftalarda çevirisine başladım. Çeviri sonunda tamamlandı ve artık yayında. Eğer paylaşmak ya da çıktısını almak için güzel tasarlanmış bir PDF’ini arıyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz. -AAS]

The 3D Additivist Manifesto

video manifesto: additivism.org/manifesto
çağrıya cevap ver: additivism.org/cookbook

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, 2015
Türkçe Çeviri: Ahmet A. Sabancı

3D Aditif üretimde kullanılan, trilyonlarca antik bakterinin kara yağı kaynatılarak meydana getirilen petrokimyasalların dönüşümüyle ortaya çıkan plastik, bir biçim verilmeden önce bile bir metafordu. Onun potansiyeli tarihinin zorluklarıyla ters düşmektedir: bu madde bizim atalarımızın toplamı ve uzantısıdır; bu yaratıcılık vahşi, şehvetli, kaba, bayağı ve acımasızdır.1 Dünyanın ihtişamının yeni bir güzellikle zenginleştiğini ilan ediyoruz: çöpün, kipple’ın2 ve döküntünün güzelliği. Piksellenmiş nefesli yılanlar gibi büyük filizlerle kristalleştirişmiş bir gezegen3 …tek kullanımlık cephanelerle ilerleyen bir devrim Edward Snowden’ın evrak çantasının içeriklerinden daha çekici, Birleşmiş Milletler’in Yasama Serisi’nden daha nefes kesicidir.

Aklı başından gitmiş ırkımızın, bir insan ve bir Analitik Makine arasındaki bereketli birlikten daha fazla görmeyi arzulayacağı bir şey yok. Ancak insanoğlu uçsuz bucaksız bir Yaratılışın çok eski bir prototipidir.4 Bütün insanlığı bir biyolojik araç, sentetik teknolojiyi de onun yöntemlerinden birisi olarak anlayabiliriz. Düşünce ve Yaşam, ikisi de bilginin rüzgarlarında iyice dağıldı.5 Gücümüz ve zekamız yalnızca bize değil, tüm maddeye ait.6 Teknolojilerimiz materyal spekülasyonun üreme organları. Bu olan bitenleri anlamak için gerçekleştirilen her girişim, bizim antropomorfizmimiz tarafından engellendi.7 İlerleyebilmek için, post-insan makineler, en hibrid türlerin gerçek yeniden biçimlenmelerinin fantazmagorik ve temsil edilemez repertuarını doğurmamız gerek.8

Additivizm Radikal Öte’nin ortaya çıkışını ve onunla karşılaşmamızı hızlandıracak.9
Additivizm bizi azad edecek.
Additivizm bizi yok edecek.

Bizler; sansürlenmiş, görünmez ve radikal bir kavram olan 3D yazıcıların içine gömülmüş potansiyelleri cesaretlendirmek, bunlara müdahale etmek ve tersine mühendislik uygulamak istiyoruz. Yazıcıya plastiğin kabiliyetlerini bahşetmek: hayalgücünü materyal gerçeklik içinde yoğunlaştırabilmek.10 Bunun ardından 3D yazıcı, sistemik illetin bir semptomuna dönüşecektir. Ardıl uyarlanımın estetiği,11 yinelemeye mahsus bir güzellikle bir aradadır ağ kurmada.12 Acımasızlık ve yaratıcılığın uzlaştığı yer: tüm dünyevi maddenin biyolojik prototiplerin icadına tahsis edilmesidir.13 Anarşiyi, devrimi ve gerginliği en saf termoplastiklerden, en temiz fotopolimerlerden ve en parlak külçe metallerden yaratmayı öneriyoruz. Bırakın kargaşayı dijital odasından çıkaralım.

Bu kargaşayı mobilize etmek için bir kollektif öneriyoruz: yalnızca belirli nesneler önermekten ibaret olmayan, o nesnelerin devrimin ve sistemik parçalanmanın enstrümanları olarak mümkün kıldığı değişimler üzerinden şekillenen. Tıpkı yazılı basının, radyonun, fotokopi makinesinin ve modemin istenmeyen etkilerle doyması gibi, biz de 3D yazıcının her bir dişlisine gömülen potansiyeli açığa çıkarmanın peşindeyiz. Bir glitch, bir görselin çözümlenmesini engelleyebildiği gibi, daha post-insan bir şeyi çözümleyebilir: dağıtıcı sistemler – biyolojik, politik, sayısal, materyal. Gezegen çapında bir piksellenmeye çağırıyoruz, Additivist teknolojileri kullanarak bilinçsiz materyalin çürütülmesine; ilk hareketin yararı için sonsuza kadar sürecek bir çağrı.14 Bu çağrımız pasif, ölü teknolojiler için değil, onun yerine maddenin aşamalı uyanışı ve en sonunda yeni bir yaşam biçiminin ortaya çıkışı için.15

Bize gerekenler:
1. Additivist Manifestoların sonu gelmeyen tekrar yazımları.

 1. Madde ve onun dijital kaderi üzerine sanatsal spekülasyonlar.

 2. Üzerine yazılmış metinler:
  i. Antroposen
  ii. Cthulhusen16
  iii. Plastisen17

 3. 3D baskılarını yapabilmek için tasarımlar, planlar ve talimatlar:
  i. Endüstriyel casusluk araçları
  ii. Silahlı saldırıya karşı bireysel savunma araçları
  iii. Gizlenmek için araçlar
  iv. Gözetime yardım edecek/onu bozacak araçlar
  v. Yıkmak/yeniden inşa etmek için araçlar
  vi. Protestolarda ve isyanlarda faydalı olacak nesneler
  vii. Paketlemek ve gözaltına almak için nesneler
  viii. İşkence aletleri
  ix. İffet, ve psikolojiyi bozmaya yönelik enstrümanlar
  x. Seks makineleri
  xi. Geçici Otonom Dronelar
  xii. Üretimlerinde kullanılacak laboratuvar ekipmanları:
  a. Uyuşturucular
  b. Besin takviyeleri
  c. DNA
  d. Fotopolimerler ve termoplastikler
  e. Kök hücreler
  f. Nanoparçacıklar.

 4. Kopyalanmaları ve yayılmaları için teknik metodlar:
  i. Seri üretim bileşenler
  ii. Sanat eserleri
  iii. Tüm patentli formlar
  iv. Bireylerin, şirketlerin ve devletlerin auraları.

 5. 3D nesnelerin içerisine mesaj gömülmesini sağlayacak yazılımlar.

 6. 3D nesnelerin içerisine saklanan mesajların çözülebilmesi için yöntemler.

 7. 3D nesneleri eritmek ya da katalize etmek için kimyasallar.

 8. 3D baskı yazılımları için hackler/crackler/virüsler:
  i. DRM’den kaçınmak için
  ii. 3D baskılarla hataları, glitchleri ve çatlakları tanıştırmak için.

 9. Plastiğin ıslahı ve geri dönüşümü için yöntemler:
  i. Okyanus girdaplarına yakalananlar için
  ii. Katı atık sahalarında, gelişmekte olan ülkelerde ya da çocukların bedenlerinde atıl bir şekilde duranlar için.

 10. Biyolojik ve sentetik şeylerin birbirinin protezleri olabilmesini sağlamak, örneğin:
  i. İskelet kablolama
  ii. Sinir sistemi ekleri
  iii. Merceksi nöral tüpler
  iv. Evrensel bağlantı noktaları, arayüzler ve delikler..

 11. Çift cinsiyetli bedenleri ardıl uyarlamak18 için Additivist ve Deletionist yöntemler, örneğin:
  i. Deri nakilleri
  ii. Boynuzlar
  iii. Tek kullanımlık dış iskeletler
  iv. Türler arası üreme organları.

 12. Von Neumann sondaları ve diğer kozmik bulaşıcılar.

 13. Kuantum dolaşıklığı düzeyinde 3D baskıları ve onları üreten makineleri birleştirmek.

 14. Büyü ve ulvi yükselişler sırasında kullanılan kutsal nesneler, örneğin:
  a. Tanrıların ve Azizlerin özel parçaları
  b. Putlar
  c. Sunaklar
  d. Cuauhxicalli
  e. Ektoplazma
  f. Nantag taşları

 15. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha fazla mimetik türlerin üretimi:
  i. Vorpal Kılıçlar
  ii. Squirdlelar
  iii. Energon
  iv. Symmetriadlar
  v. Asymmetriadlar
  vi. Kapital
  vii. Çöp
  viii. Aşk
  ix. Alephler
  x. Çok uzaktan baktığında sinekler gibi görünenler.19

Yaşam sadece hareket içinde varolur. Saldırgan bir karakteri olmayan hiçbir yenilik olmamıştır. Radikaller, devrimciler, aktivistler, Additivistler; sizden rahatsızlığınızı metinlere, taslaklara, planlara, glitchlere, biçimlere, algoritmalara ve bileşenlere dökmenizi rica ediyoruz. Yaratı, maddenin güçlerinin şeklini ve ham potansiyelini sıkıp çıkarmak için yapılan vahşi bir saldırı olmak zorunda. Dünya’nın en derin kuyularında oluşan çatlaklardan sızan Öte, şimdi bizlere kendi isteğine göre biçimlendirilmek için yalvarıyor, ve bizler her damlayı entropik tüketim gibi içmeli, ve her lanetli rüyayı algoritmik abartıyla maddeleştirmeliyiz.20 Yalnızca Additivizm bizleri tüm maddenin plastiğin berraklığına evrildiği bir sonraya taşıyabilir.

video manifesto: additivism.org/manifesto
çağrıya cevap ver: additivism.org/cookbook
Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, 2015
Türkçe Çeviri: Ahmet A. Sabancı

Kaynakça / Okuma Listesi
1 William Powell, The Anarchist Cookbook
2 Philip K. Dick, Pay for the Printer / Do Androids Dream of Electric Sheep?
3 F.T. Marinetti, The Manifesto of Futurism
4 Samuel Butler, Darwin Among the Machines
5 Evelyn Fox-Keller, Refiguring Life
6 John Gray, Straw Dogs
7 Stanislaw Lem, Solaris
8 Rosi Braidotti, Patterns of Dissonance: A Study of Women and Contemporary Philosophy
9 Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials
10 Donna Haraway, A Cyborg Manifesto
11 Stephen Jay Gould & Elisabeth S. Vrba, Exaptation: A Missing Term in the Science of Form
12 Susan Sontag, The Imagination of Disaster
13 Benjamin Bratton, Some Trace Effects of the Post- Anthropocene: On Accelerationist Geopolitical Aesthetics
14 Henri Bergson, Creative Evolution
15 Anna Greenspan & Suzanne Livingston, Future Mutation: Technology, Shanzai and the Evolution of Species
16 Donna Haraway, Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: Staying with the Trouble
17 Christina Reed, Dawn of the Plasticene Age
18 Svetlana Boym, The Off-Modern Mirror
19 Jorge Luis Borges, The Celestial Emporium of Benevolent Knowledge & Michel Foucault, The Order of Things
20 Georges Bataille, The Accursed Share
3D Additivist Manifesto Morehshin Allahyari ve Daniel Rourke tarafından yaratıldı ve ses tasarımını Andrea Young yaptı.

Bu metin Creative Commons BY-NC-SA 4.0 lisansı altında yayınlanmıştır.


Yorumlar

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.